Platskarta

Qviflax platskarta

Ursprungligen funderade styrelsen på att skapa en Qviflax-historik. Vi kom fram till att det blir dyrt att skapa en bok där upplagan är ca 300-500 böcker. Dessutom är stöd för historiker svåra att hitta. Ingen vill skriva historiker eftersom man inte får hygglig ersättning.

Vi växlade i stället över startade från ett privat projekt där ambitionen var att pricka ut kända ställen i Qviflax på en papperskarta och kartpunkternas förklaringar fanns på klåttpapper.

Småningom hittade vi ett lämpligt flygfototbotten för kartan och vi renskrev klåttpapprena.

Projektet utgår nu från denna karta och i stället för en historik samlar vi in historisk info om dessa kartpunkter. Ett sådant pubolikationsprojekt kan förhoppningsvis erhålla stöd.

Alla kan hjälpa till med att samla in information.

Ladda ner karta och texter

En första råversion av platskartan är publiceringsklar. Du kan nu:

  1. ladda ner eller öppna kartbilden (jpg, 1.3MB) med kartpunkterna och

  2. ett dokument (PDF, 170 kB) med kartpunktförklaringstexterna

Både kartbilden och texterna är version 3, uppdaterade 10.2.2016. Arbetet är långt ifrån färdigt! Vi är fullt medvetna om en hel del bristfälligheter och fel i uppgifterna. Med jämna mellanrum uppdateras informationen i den takt vi hittar mera info och mera texter. Surfa gärna hit tillbaka och kolla in läget med jämna mellanrum. I ett senare skede lägger vi till en möjlighet att föreslå nya platser till Qviflax platskarta, samt att beställa platskartbilden i affishformat.

Nätversion av Qviflax Platskarta

Du kan också bekanta dig med Qviflax Platskarta via Paikkatietoikkunas tjänst inunder. Kartan är zoombar och flyttbar så att den täcker ett större område än den fasta kartbilden, så att Qviflax sydliga öar och Petsor-området är med i nätversionen.

Vi jobbar på med nätversionen och lägger till kartpunkter i den takt vi hinner.

Öppna kartan i eget fönster.