Sortering

För oss i Qviflax är Kompiskärl för brännbart avfall den bästa lösningen av två orsaker.

För Qviflax Kompiskärl gäller följande principer

Vi har problem med:

Förpackningsplast är bara skrymmande i våra kärl. För till Kyrkbacken.
Till gruppen "Brännbart hushållsavfall" hör huvudsakligen det som du har i köksroskisen (som INTE är bioavfall).
Byggnadadsavfall, kartongförpackningar och kasserade inredningsartiklar (möbler, mattor, sovsäckar, madrasser, täcken, strandstolar, skrymmande prydnadsföremål, etc.) hör inte hemma bland brännbart hushållsavfall. För till Korpo eller Rauhala!
TV, kylskåp och frys är elektriska apparater (till Rauhala) - inte skrotmetall.
IFALL du trots allt måste sätta skrymmande föremål i våra kärl - försök göra det mindre genom att skruva isär, stampa ihop, slå sönder i mindre skrymmande bitar,...

LSJH info

Åbonejdens avfallshantering heter numera Sydvästra Finlands Avfallsservice (Lounais-Suomen JäteHuolto - LSHJ). LSJH har bra info om sopsortering - Läs mera