1. Kontakt

Ta kontakt

Du når styrelsen enklast per mail: info@qviflax.fi. Meddelanden fördelas till styrelsen

Styrelsens kontaktuppgifter och e-adresser:

Riikka Sirén, ordförande

Tove Karlsson, I Viceordförande

Johanna Sumelius,

Erik Sumelius, Sekreterare

Gustav Nyström gustavnystrom@hotmail.com
tel. 050-3255011

Jerry Wahlforss
jerry@dooning.fi
tel. 050-5939040

Peter Fredriksson
peter.fredriksson@scandimarin.fi
tel. 040-032 2392


Ungdomssektionens representant
Charlotte Karlsson
lottelotta.karlsson@gmail.com
050-4628219


Suppleanter

Barbro Widing,
2widba@gmail.com,
tel. 0400-201192

Libbe Sumelius,
libbe.sumelius@gmail.com,
tel. 050-5247053

Maija Wulff,
maijaliisawulff@gmail.com,
tel. 050-3654843

Ilona Sirén,
ilona.siren@gmail.com
tel. 046-9354452

Marjatta Hahtola
marjatta.hahtola@gmail.com
tel. 040-5533194

Marita Nylund
maritanylund@hotmail.com
tel. 050-5710716

Seppo Nikkarla
sn0452@gmail.com
0400-784360

FO-nummer: 3066971-7