Badstrand

Byasimstrand

Projekt "Sandarna"

Sandarna var tidigare två sanddyner som fungerade bra som sandstrand och utfärdsmål. Numera är de två sanddynerna ihopvuxna och sandarna gräs- och vassbevuxna, så att man knappast kan komma iland.

I några år har vi försökt bekämpa vassen genom att skörda den varje vår. Det räcker inte. Vi försöker nu bekämpa vassen genom att gräva bort vassen med rötter fråns södra simstranden. Vi ser hur det lyckas och utvidgar successivt den vassfria stranden om det lyckas bättre.

OBS!

Du når sandarna endast med båt. Det går bra att ro från byviken eller Slipstranden. Se möjliga rutter till Sandarna i bilden inunder.

Målsättning

Vi vill nu delvis återskapa de sim-möjligheter som tidigare fanns på sandarna så att speciellt barnfamiljer har ett tryggt utfärdsmål tillräckligt nära byn, men ändå så att:

  • att alla grannar är positivt inställda till tanken

  • att stranden är trygg för barn

  • att stranden sköts på ett hållbart sätt för naturen

  • att badgäster stör grannarna så lite som möjligt

Sandarna som vi minns dem

På bilden är de gamla "officiella" konturerna utritade. På sandarna finns på bilden blygsamt med träd och ingen vass.

Planen är att skörda bort den vass som gör stranden svårtillgänglig och simmandet omöjligt. På valda ställen lämnas vassen kvar så att de närmaste grannarna störs minimalt av eventuella badstrandsanvändare.

Vision

  • Gult - återstående vass som skyddar badgäster och grannar

  • Blått - simstränder som nu skall röjas fram och hållas vassfria även i fortsättningen . Vi börjar med att få ens en del av sydstranden simduglig för små barn.

  • Orange - stenig strand som är mindre lämplig som badsstrand. Hit flyttas eventuella stenar från själva badstranden.

  • Röd prick - Picnic-bord med bänkar och grillplats.

Med dessa åtgärder kan Sandarna åter bli ett tryggt utfärdsmål utan att närliggande grannar nämnvärt störs.

Åtgärdsplan

Ett par år har vi redan haft talkopicnic på Sandarna under påsken. Det börjar bli en tradition, där vi skördar gammal vass, räfsar ihop den och bränner upp den, samt avslutar med korvgrillning. Från och med 2020 koncentrerar vi oss på sydstranden och försöker gräva bort vassen med rötterna från ett successivt växande område.

Nedan några bilder från Sandarnatalko 2015:

Talkogänget

Vassen skulle brännas bort högvis, men den ville inte brinna.

2015 forslade vi en betongring till Sandarna - den blev en trygg grillplats

Ett par bilder från picnic-talkot 2016:

Senare 2016 fick vi ett bord och forslade dit också ett par bänkar

Picnic-bordet ihopskruvat, förankrat och invigt.

Nya bänkar invid grillen testas - bordet väderskyddas ännu en gång.

Få se vad följande åtgärd blir - har du idéer?

Välkommen med på talko nästa påsk!

Läs även vår litet utförligare projektplan.

Efter några års talkon börjar vi få ett resultat - det gläder oss stort!

...men ännu finns det jobb kvar...