2. Föreningen

Bästa Qviflaxbo!

Föreningens namn är Qviflax byalag – kyläyhdistys rf. och dess hemort är Väståboland. Föreningens syfte är att bevara och befrämja både den byggda miljön och landskapet inom Qviflax by, dess marker och vattendrag, utveckla byns kultur, väcka intresse för dessa ändamål samt öka samverkan mellan de fast bosatta och fritidsbosatta i byn.

I detta syfte ordnar föreningen möten, diskussionstillfällen och fester samt bedriver informationsverksamhet. Den kan utge publikationer och idka motsvarande verksamhet, som kan förberedas i projektform.

Föreningen samverkar med Qviflax väglag.

Föreningen kan också delta i gränsöverskridande, regionala och internationella samarbetsprojekt. För verksamheten kan föreningen ta emot understöd, organisera penningsinsamlingar och lotterier sedan den inhämtat behövliga tillstånd.

Alla som omfattar föreningens syfte och stadgar samt betalar dess avgifter, kan bli medlem av föreningen.

Välkommen med

Du kan ansöka om medlemskap i föreningen här

Vi syns också på Facebook

Flygfoto av Qviflax