Rapport 2020

Qviflax Kompiskärl 2016-2019

Kompiskärlen har nu varit i bruk en tid. Det är dags för en rapport till medlemmarna om hur vårt avfallshanteringssystem för kategorin brännbart avfall har fungerat hittills.

Principerna för Kompiskärl

  • En medlemsförmån som blir förmånligare än att ha ett eget kärl.

  • Endast för kategorin brännbart avfall (enligt LSJH)

  • Alla hushåll komposterar eget bioavfall på egen tomt

  • Ett flak för järnskrot fanns på området 2017-2019, men underleverantören tar tyvärr bort det under våren 2020.

Användarstatistik 2016 - 2019

Föreningen följer givetvis upp användandet av Kompiskärlen och strävar till att anpassa servicen till behoven. Efter snart 4 år kan vi presentera följande statistik:

På grafen syns antalet tömda kärl per kvartal.

Antalet medlemmar i Kompiskärlen har hållits relativt konstant vid 130-140 st hushåll som är med i Kompiskärlen. Målsättningen är att mängden tömda kärl sakta minskar som följd av bättre kännedom om avfallsproblematik, bättre sortering och effektivare kompostering. Med den principen kan vi hålla samma förmånliga medlemskostnad år efter år, trots att tömningskostnaden per kärl ökar årligen.

Denna planerade trend av minskning i totala antalet kärltömningar per år har tyvärr inte förverkligats. Fram till 2020 har tredje kvartalet visat den önskade trenden, men 2020 bröts trenden. Vi hoppas att det främst beror på Corona-situationen och att folk vistades mera på stugan än normalt - alla årstider.

Övervakning

Vi är mycket tacksamma för den övervakningsresurs av Kompiskärlen som vi har tillgång till. Han plockar bort mycket felsorterat avfall och gör sig av med avfallet på ett förmånligare sätt än att klämma in felsorterat avfall i våra Kompiskärl för brännbart avfall. Trots exemplarisk övervakning bidrar felsorterat avfall till att öka våra tömningskostnader. 2019 effektiverades övervakningen med en kamera.

Till vänster felsorterat avfall 2018! Madrasser, mattor, dynor, stoppning till utestolar, byggavfall, plast förpackningskartong.

Felsorterat avfall i juni 2019! Samma problem.