Startsida

Aktuellt

Evenemang 2021

    • Årsmöte - söndagen 16.5 kl 14 på Skrakudden (Qviflaxvägen 175 enligt gällande restriktioner. Ifall restriktionerna omöjliggör fysiskt möte, blir mötet virtuellt

    • Midsommar - fredag 25.6 kl 15-17 i Byviken enligt vid tidpunkten gällande restriktioner.

    • Allsång - lördagen 17.7 kl 14-16 enligt gällande restriktioner.

    • Forneldarnas natt flyttad till Flagghalningen som sker i månadsskiftet september-oktober. Mera info inom kort.

Välkommen med på våra tillställningar!

Sivusto suomeksi:
- Valitse valikosta "Aloitussivu" tai
- Klikkaa tähän


Stuga ledig i Qviflax - Kolla in


Kajaker

Föreningen har 3 stycken kajaker som medlemmar får låna!
Läs mera här.

Ju fler vi är desto bättre blir det

Qviflax Byalags uppgift är att främja samhörigheten och trivseln i byn. Qviflax är till för oss alla - även barnen! Vi välkomnar mera barn och ungdomar med i verksamheten. Vi önskar att också ungdomar trivs i Qviflax och hittar meningsfull sysselsättning här.

Skriv gärna in hela familjen som medlemmar.

Medlemsavgiften är blygsam, men den har en stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet och trovärdighet.

Medlemskap ger rätt att skriva in sig som användare av byns Kompiskärl

Man måste inte bo i Qviflax för att vara medlem i föreningen.

Uppdatera dina och din familjs uppgifter i medlemsregistret här.