Byvikens sanering

Rädda Qviflax byviken

Mitt i byn ligger en mycket vacker byvik. På bilden ovan vy från öster. Många evenemang som t.ex det traditionella midsommarfirandet sker vid byviken. Byviken fungerar också som småbåtshamn för sommargäster som har stugor på holmar nära Qviflax.

Byviken har endast ett långt och smalt sund genom vilket vattnet i viken byts. Tidigare cirkulerade vattnet via tre olika sund.

Till byviken leds ytvatten från 3 olika diken. Med tiden har tillrinningen förorsakat att viken håller på att slammas igen. Tidigare var viken djupare, men nu är det svårt att komma in i viken med segelbåt utan bottenkänning.


Byalagets målsättning är att vi kan nu få hjälp med att rädda byviken i två skilda faser genom att:

 1. Åtgärda tillrinningen av näringsrikt vatten till viken (berör åkermarksägarna)
  Vi börjar med att analysera utrinningsdi
  kenas vatten. Om tillrinningsvattnet är av accrptabel kvalitet fortsätter vi direkt med fas 2

 2. Sanera viken (berör strandmarkägarna kring viken och de som äger vattenandelar i viken).


Det är ingen idé att påbörja fas 2 innan fas 1 är slutförd.

Nu det dags att skapa konkreta åtgärdsplaner för att rädda viken. Ingen i föreningen äger sådana insikter, utan vi bör nu få hjälp med att precisera visionerna till en plan med en klar budget.

Åtgärda tillrinningen

Allt börjar med (och faller på) fas 1 och åkermarksägarnas ambitioner. Inget projekt skapas utan att åkermarksägarna har godkänt planerna och finansieringen. Kort uppräknat de åtgärder som vi tillsvidare har hittat:

 1. Anlägg våtmarker - svårt att "ta" nödvändig mängd mark för detta ändamål

 2. Gipsbehandling - sprids som gödsel. Binder näringsämnen i marken för en viss tid

 3. Strukturkalkning - sprids som gödsel. Binder näringsämnen i marken för en viss tid

 4. Carbon Action - ett annat sätt att tänka. Målsättningen är att förbättra åkermarken så att åkern blir ett slutet system som inte behöver gödsel.


Det kan finnas ytterligare åtgärder eller så kan en kombination av ovannämnda alternativ användas. Åkermarksägarna besluter om detta. Föreningen försöker hitta finansiering för projektet.


Sanera viken

När tillrinningen är åtgärdad skapas ett skillt delprojekt för att försöka reparera redan skedd skada. Målsättningen är att man åter kan simma i byviken och t.o.m segelbåtar kan angöra bryggor i viken. Åtgärderna kan vara:

 1. Muddra viken minst så att infarten till alla bryggor i viken är trygg

 2. Sanera bort vass från stränderna

 3. Öppna upp gamla sund eller anlägg täckdiken där sunden tidigare existerade

 4. Anlägg en öppen simstrand i byviken ifall någon upplåter ett strandområde


Projektplan

En allomfattande projektplan som markägarna förbinder sig att följa, är en förutsättning för att söka finansiering. I projektplanen ingår en finansieringsbudget. Olika experter kan anlitas för att skapa en trovärdig och genomförbar projektplan och budget. Endast med en projektplan som grund kan någon form av stöd sökas och beviljas.

Byviken i början av 1960-talet. Notera att mycket lite al och ingen vass växer i stränderna.