5. Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl är en medlemsförmån för Qviflax byalags medlemmar. De medlemmar som vill, kan ansluta sig till kompiskärlet. Qviflax väglag är positivt inställd till Kompiskärlet eftersom det klart minskar belastningen av tung trafik på väglagets vägar.

På kompiskärlområdet finns, efter behov, 2-10st 660liter avfallskärl för brännbart avfall och ett lastbilsflak för större järnskrot. Vi har ca 140 hushåll som medlemmar i Kompiskärlen.

Målsättningen med Kompiskärlen är en välordnad avfalls-service till självkostnadspris. Med medlemmarnas hjälp och genom bättre sortering är det helt möjligt att få ner tömningskostnaderna en aning, så att vi når vår målsättning utan att höja på årskostnaden per medlem.

Välkommen med!

Anmäl dig till Kompiskärlet och som medlem här

Kompiskärlet 2021.

Sedan starten 2016 har vi lärt oss mycket om hur Qviflax Kompiskärls medlemmar fungerar. Vi har så pass mycket "statistik" för att kunna dra försiktigt tillförlitliga slutsatser. Vi vet ganska långt var svagheterna finns och jobbar på att eliminera dem.

Kompiskärlens kapacitet räcker till och blir över största delen av året. Under 6 veckor från midsommar framåt är det kapacitetsproblem. Värst är tömningen genast efter midsommar.

Felsortering av avfall medför problem. Regelbundet plockar vi bort så pass mycket fel sorterat skrymmande avfall att vi för årligen två släplass med annat avfall till Ruahala i Pargas.

Läs vår rapport från år 2020!

Du kan bidra till bättre service

  • Skrotflaket är en privat "extra" service som vi har avtalat om. Lavan finns på kärlområdet så länge den används på avsett sätt. Ifall någon dumpar problemavfall bland järnskrotet för vår samarbetspartner sitt flak till annat ställe.

  • Tömningen efter midsommar är värst. Städa i stugorna och töm din roskis veckan före midsommar eller vänta någon vecka efter midsommar. Redan det hjälper.

  • Ingen form av bioavfall hör hemma bland brännbart avfall. Enligt LSJH:s direktiv bör varje fastighet i Åbolands skärgård ha egen lockförsedd komposteringsanläggning.

  • SORTERA korrekt! Vi får fortfarande annat avfall än vad som hör till kategorin brännbart avfall. Läs mera under rubriken "Sortering"