3. Medlemmar

Nyttan med medlemskap

Jag citerar stadgarna:

"Föreningen syftar till att bevara och främja både den byggda miljön och landskapet inom Qviflax by, dess marker och vattendrag, utveckla byns kultur, väcka intresse för dessa ändamål samt öka samverkan mellan de fast bosatta och fritidsbosatta i byn."

Föreningen har åstadkommit en hel del inom ramen för dessa målsättningar. Alla bybor kan ta del av det.

Några exempel:

  • Medlemskap i Qviflax Kompiskärl är en medlemsförmån

  • Qviflax vimpeln säljs till medlemmar i första hand

  • Qviflax t-shirts och andra Qviflax-produkter säljs till medlemmar i första hand

  • Information om fester och evenemang via medlemsbrev, webbställe och Facebooksida

  • Intressebevakning - vi gör vårt bästa för att hålla reda på sånt som angör byns invånare och samarbetar med andra föreningar i Nagu

  • Vi jobbar på att förbättra byns simstrand på Sandarna

  • Vi drar också olika andra projekt och söker vid behov extern finansiering för dem.

Bli medlem här!