Kylänlahden saneeraus

Pelastetaan Qviflaxin kylänlahti

Keskellä kylää löytyy harvinaisen kaunis ja suojattu lahti. Kuvassa yllä näkymä idästä. Monet tapahtumat, kuten perinteinen juhannussalon pystytys tapahtuu kylän lahdessa. Lahti toimii myös pienvenesatamana kesäasukkaille joiden mökki on Qviflaxin saarilla.

Lahteen pääsee pitkän ja kapean salmen kautta. Nykyään vesi vaihtuu lahdessa vain tämän salmen kautta. Aikaisemmin lahden vesi vaihtui kolmen eri salmen kautta.

Lahteen johdetaan pintavettä kolmen eri ojan kautta. Ajan mittaan ravinteikkaan pintaveden virtaus ja lahden veden vaihtuvuuden puute on aiheuttanut sen että lahteen on kerääntynyt lietettä. Aikaisemmin lahti oli syvempi, mutta nyt on vaikeaa saapua purjeveneellä lahden laitureihin ilman pohjakosketusta


Kyläyhdistyksen päämääränä on nyt käynnistää kaksiosainen hanke jonka avulla me yhdessä:

 1. Ojien virtauksen minimoiminen ja estämme siten ravinteiden ja lietteen määrää lahdessa (koskee peltojen omistajia)
  Aluksi ojien vesi analysoidaan. Jos analyysi
  on että ravinteita on virtausvedessä riittävän vähän, voimme siirtyä kakkosvaiheeseen.

 2. Lahden saneeraus (Koskee rantojen ja vesiosuuksien omistajia)


Hankeen kakkosvaihetta ei ole syytä aloittaa ennenkuin vaihe 1 on viety loppuun.

Nyt on aika luoda konkreettinen suunnitelma lahden pelastamiseksi. Kenelläkään yhdistyksessä ei ole riittävä osaaminen suunnitelman tekoon, vaan uskottavan vision ja hankesuunnitelman tekoon tarvitsemme apua.

Virtauksen minimoiminen

Kaikki riippuu peltojen omistajien asettamasta päämäärästä ja halusta. Hanketta ei voi edes luoda ilman pelto-omistajien suostumusta. Tähän mennessä olemme löytäneet neljä eri mahdollista toimenpidettä, jotka vähentävät ravinteiden virtausta kylän lahteen:

 1. Kosteikkojen perustaminen - vaikeata "ottaa" maata tähän tarkoitukseen.

 2. Kipsikäsittely - levitetään lannoitteen tavoin. Sitoo ravinteet maahan määrätyn ajan.

 3. Rakennekalkitus - levitetään lannoitteen tavoin. Sitoo ravinteet maahan määrätyn ajan.

 4. Carbon Action - Uusi ajattalutapa. Päämääränä on peltomaan parantaminen siten että pellosta tulee suljettu järjestelmä joka ei tarvitse eikä luovuta ravinteita.


Näiden toimenpiteiden lisäksi voi löytyä muitakin vaihtoehtoja, tai sitten voidaan käyttää sopivia toimenpideyhdistelmiä. Peltomaiden omiastajat päättävät tästä. Yhdystys voi toimia hankkeen hallinnoinnissa ja löytää rahoitusta toimenpiteille.


Lahden saneeraus

Kun lisäravinteiden virtausta on minimoitu käynnistetään saneerausvaihe, jossa päämääränä on jo tapahtuneiden vahinkojen korjaaminen. Visiona on että kylän lahdessa voi taas uida ja purjeveneet voivat saapua lahden laitureihin ilman pohjakoskestusta. Toimenpiteet voivat olla:

 1. Lahden ruoppaaminen ainakin niin että laitureihin on turvallinen pääsy

 2. Kaislikon poisto rannoista

 3. Vanhojen salmien avaaminen tai salaojitus salmien kohdalla veden kierron tehostamiseksi lahdessa

 4. Avoimen uimarannan perustaminen lahteen, mikäli joku rantojen omistajista antaa rantakaistaleen yleiseen käyttöön


Projektisuunnitelma

Rahoituksen saamiseksi tarvitsemme kokonaisuutta kattavan suunnitelman jota maanomistajat tukevat ja johon he sitoutuvat. Realistisen suunnitelman laatimisessa käytämme hyväksi asiantuntioita. Vain uskottavan suunnitelman pohjalta on mahdollista hakea ja saada rahoitusta hankkeelle.

Kylän lahti 1960-luvun alussa. Huomaa että leppää kasvaa varsin vaatimattomasti ja kaislikkoa ei ollenkaan.